Her finner du China Palace:
Kjøpmannsgata 5, N-7500 Stjørdal, Norway
Tel. 74 82 12 60

 

Du finner oss sentralt plassert nederst i hovedgaten i Stjørdal.
Vi ønsker deg velkommen !